Een online visueel essay, performance over de telefoonlijn en oordopjes, bewerkt door een kunstwerk, door kunstenaar Salim Bayri. 

“De woorden van iemand, die je niet ziet, sijpelen door de telefoonlijn je oren binnen. Een onzichtbaar, dodelijk wapen reist door de lucht, het beïnvloedt je longen, de economie en de manier waarop wij denken.” 

VHDG presenteert soundandclear.today, een online visueel essay, een performance over de telefoonlijn en oordopjes, die bewerkt zijn tot een kunstwerk. Door een kunstenaar, die nadenkt over het belang van onze interacties en ons (on)kunnen om een boodschap over te brengen. Hoeveel informatie glipt er door de gleuven van onze taal, of wordt opgezogen in de blinde vlekken die wij allemaal bezitten?

Een live audio performance, over de telefoonlijn, beleefd via oordopjes die door de kunstenaar bewerkt zijn tot een kunstwerk op zich. Het publiek; dat kan jij zijn.

Wanneer voelen we ons nog geroepen om de telefoon op te pakken, en wat zeggen we tegen degene die we aan de lijn krijgen?
‘Hallo? Hoe is het? Ben ik te verstaan?’


De kunstenaar experimenteert met nieuwe manieren van presenteren, die geen fysieke nabijheid vereisen. Het vertrouwde medium van een telefoongesprek creëert een intieme en persoonlijke ruimte voor een performance. De anonimiteit van de kunstenaar, die zo gewoon is op het internet, geeft flexibiliteit en vrijheid.

De telefoon-performance, waar jij binnenkort onderdeel van kunt zijn, is geen show om bij achterover te leunen. Terug praten is niet nodig, maar verbeeldingskracht is onmisbaar.

De unieke set oordopjes, die je zult ontvangen, is drager van het stemgeluid. Maar het is ook een presentatieplek, waar een serie objecten is tentoongesteld aan de kabel. Herinnerend aan hoe we vroeger, voordat televisies te plat werden, souvenirs en familiefoto’s bovenop ons tv-toestel zetten. Aan de luisteraar de taak om connecties te leggen tussen het hoorbare kunstwerk, en het tastbare.

Hoe kan een stemgeluid ons aarden in een onmeetbare ruimte? Hoe begrepen of hoe verloren voelen we ons binnen de spannende context van een anoniem telefoontje? Wanneer wordt taal iets dat ongrijpbaar is, iets dat ons verwart en doet uitglijden? 


Hoe mee te doen?

1. Doorloop voor eind mei succesvol de website soundandclear.today
2. Na aanmelding worden 20 deelnemers willekeurig geselecteerd
3. Ontvang jouw set unieke oordopjes
4. Wacht tot je gebeld wordt door de kunstenaar, voor de performance

soundandclear.today

Curator: Nokukhanya Langa

“Someone you don’t see is creeping words into your ears through the wire. An invisible lethal agent is present in the air, and it does something to your lungs, the economy and how we think.”

VHDG presents soundandclear.today, an online visual essay, a performance over the phone line and a set of earbuds that have been crafted into an art work. By an artist, thinking about the significance of our interactions and our (dis)ability to convey a message. How much information escapes from the cracks of our language, or is sucked up into the blind spots we all possess?

A live audio performance, heard through headphones that have been crafted by the artist; an art work in their own right. And the audience could be you. 

When do we still feel the urge to pick up the phone, and what do we say to the person on the other side of the line?
‘Hello? How are you? Can you hear me?’

Through the familiar medium of a phone call, an intimate and personal space will be created for a performance. The artist experiments with new formats that don’t require physical togetherness at the intersection of net art, performance, and language.

The anonymity or lack of visibility of the artist, common to the internet, affords the artist freedom and flexibility.

This phone-call-performance, of which you can soon be part, is not a show to sit back and relax to. Interacting is not necessary, but your imagination is indispensable.

The headphones carry the voice, a flood of words that slip in and out of comprehension and grinds with levels of understanding and abstraction. They also become a space for presentation, with a series of objects exhibited on the cable. Much like we used to put out family photos or souvenirs on top of our tv-sets, before they became too flat. The audience has the task to connect the audible artwork, and that which can be seen. 

How does a stream of voice ground us in an immeasurable space? How understood or lost do we feel within the tensive context of an anonymous phone call? At what point does language become slippery, tricky, hard to grasp?


How to participate?

1. Successfully go through the admission proces on soundandclear.today  before the end of May
2. After admission, 20 participants will be randomly selected
3. Receive your unique set of earphones
4. Wait to be called by the artist, for the performance, in June

soundandclear.today

Curator: Nokukhanya Langa