COLLECTIVE
Artist in Space: Kunstinitiatief VHDG x Kunsthuis SYB
April en mei 2021
Open Call
Wie: professionele beeldend kunstenaars, schrijvers en/of kunstcritici in Noord-Nederland.
Wat: 8 wekelijkse meetings van 2 tot 3 uur
Waar: online
Wanneer: Deadline 17 maart om 17 uur; start programma 6 april
Taal: Engels en/of Nederlands
Vergoeding: alle deelnemers ontvangen een vergoeding van € 300 incl. BTW voor deelname, schrijvers ontvangen een extra vergoeding van € 200 incl. BTW voor de te schrijven tekst.

Ben jij al een aantal jaren aan het werk als beeldend kunstenaar, en heb je behoefte aan een good old werkbespreking, het uitwisselen van ideeën en het uitbreiden van je netwerk? Doe dan mee aan COLLECTIVE, georganiseerd door Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag) en Kunstinitiatief VHDG (Leeuwarden). In een serie online bijeenkomsten, ontmoet je een kleine groep andere kunstenaars en zoek je doelgericht naar nieuwe perspectieven op jouw werk en beroepspraktijk. Tijdens iedere wekelijkse sessie met jouw collectief, deelt één van de leden zijn/haar werk, om het daarna te bespreken in de groep. Aan elke groep wordt ook een kunstcriticus of schrijver gekoppeld, die deelneemt aan de presentaties en besprekingen en aan het einde van de reeks een artikel of essay schrijft over het werk van de deelnemers en de besproken thema’s.

Alle collectieven ontmoeten elkaar in een start- en eindbijeenkomst: je eigen groep zie je wekelijks. Voor de werkbesprekingen wordt gebruik gemaakt van een vooraf bepaald feedback format, dat wordt geïntroduceerd in de startbijeenkomst. Deze methode is erop gericht om deelnemers ruimte te geven hun werk te presenteren en om alle deelnemers mee te laten delen en leren in dit proces.

Er is plaats voor maximaal 20 kunstenaars en 5 schrijvers. Meld je aan door het volgende formulier in te vullen: https://forms.gle/Jf79YgWhTTFu6tg69. VHDG en SYB selecteren de deelnemers op basis van hun motivatie. In de week van 24 maart ontvang je bericht over deelname aan dit programma, op dinsdag 6 april is de start-meeting van 10:00 – 12:00 uur.

VHDG en Kunsthuis SYB organiseren dit project in het kader van Artist in Space (de Noordenaars), om kunstenaars de gelegenheid te bieden hun netwerk te vergroten en hun praktijk te verdiepen en te ontwikkelen. COLLECTIVE wordt mogelijk gemaakt door We The North en het Mondriaan Fonds.
 
COLLECTIVE
Artist in Space: Kunstinitiatief VHDG x Kunsthuis SYB
April, may 2021
Open Call

For: professional visual artists and writers / art critics from the North of the Netherlands.
Work load: 8 weekly meetings of 2 to 3 hours
Where: online
When: Deadline March 17 at 17hrs; start program April 6
Languages: English and/or Dutch
Fee: All participants will receive a fee of € 300 incl. BTW for their participation, writers will receive an extra fee of € 200 incl. BTW for the text that they will write.

If you have been working as a professional visual artist for several years, and if you are in need of a good old critique session, or an opportunity to exchange ideas and expand your network? Then we kindly invite you to join our temporary COLLECTIVE, organised by Kunsthuis SYB and art initiative VHDG. In a series of online meetings, you will meet with a small group of other artists, to purposefully search for new perspectives on your work and professional practice.

During each weekly session with your collective, one of the members will share their work, and discuss it in the group. Each group will also be joined by an art critic or writer, who participates in the presentations and discussions, and who will conclude the program by writing an article or essay on the work of the participants and the themes discussed.
All collectives will meet in a start- and end meeting: you will see your own collective every week. For the work discussions, a predetermined feedback format is used, which is introduced in the start meeting. This method is designed to give participants space to present their work, and for all participants to share and learn in the process.

There is room for a maximum of 20 artists and 5 writers. Please sign up by filling in the following form: https://forms.gle/Jf79YgWhTTFu6tg69. VHDG and SYB will select the participants on the basis of their motivation. In the week of 24th of March you will receive information about participation in this program, on Tuesday 6th of April the start-meeting will take place from 10:00 – 12:00 hours.

Art initiative VHDG and Kunsthuis SYB organize this project in the framework of Artist in Space (by Noordenaars), to offer artists the opportunity to expand their network and to deepen and develop their practice. COLLECTIVE is supported by We The North and the Mondriaan Fund.