Vacature: Bestuurslid Penningmeester

6 vergaderingen per jaar (4 keer met bestuur en directie, 2 keer met bestuur onderling)

 

Kunstinitiatief VHDG

Kunstinitiatief Voorheen de Gemeente (VHDG) is al 20 jaar hét platform voor hedendaagse beeldende kunst in Leeuwarden, Fryslân. Als eigenzinnige productie-, presentatie- en ontmoetingsplek bieden we jonge en mid-career kunstenaars de kans om te experimenteren en nieuw werk te maken. Ook halen we spraakmakende beeldende kunst naar Fryslân.

Vrijheid en ruimte zijn voor ons leidend; vrijheid om jezelf te zijn, om grenzen op te zoeken, ruimte om te bevragen, om vrij van prestatiedruk te ontdekken en om het onmogelijke mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat beeldende kunst juist in deze tijd een belangrijke rol moet spelen. Want die vrijheid en ruimte zijn geen vanzelfsprekendheden. Kunst biedt nieuwe perspectieven in deze steeds sneller veranderende wereld en stimuleert zachte waarden als zoals nieuwsgierigheid, verwondering, empathie en gelijkwaardigheid. De komende jaren richten we onze programmering dan ook op beeldende kunstenaars die reageren op grotere, maatschappelijke bewegingen in de wereld en hoe deze zich verhouden tot de lokale context. We doen dat op een manier die bij VHDG past: op menselijk en lokaal niveau, met humor en niet predikend, maar bevragend.

In de Haniahof, gelegen in hartje Leeuwarden, zijn ons kantoor, onze artist-in-residence en de expositieruimte H47 gevestigd. Maar we trekken er ook graag op uit. Jarenlang was VHDG een kunstinitiatief zonder vaste locatie. Het nomadische karakter zit nog steeds in ons DNA. We presenteren hedendaagse kunst van hoge kwaliteit in de stad, in de provincie Fryslân, en elders in Nederland en Europa. Op bijzondere plekken: in een winkelcentrum of in de openbare ruimte, op een rotonde of bovenop een rondrijdende SRV-wagen.

VHDG is aangesloten bij het platform Noordenaars en wordt in 2021 gesteund door o.a. het Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds, LF2028, Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden.

 

De vacature

Wegens een nieuwe aanstelling van onze huidige penningmeester, is VHDG op zoek naar een nieuw bestuurslid – penningmeester. Omdat wij een hoog ambitieniveau hebben en groeiende perspectieven, zoeken wij een kandidaat die brede ervaring heeft in de financiële uitdagingen van een uitdijende organisatie.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar, waarvan vier keer met de directie en twee keer met het bestuuronderling. Het betreft een onbezoldigde functie.

Sluitingsdatum: 1 juli 2021. U kunt een mail met motivatie en CV sturen naar contact@voorheendegemeente.nl

 

Bestuur

Het bestuur functioneert op afstand, maar acteert proactief en heeft een grote mate van betrokkenheid. Dit uit zich door het meedenken en discussiëren over de ontwikkeling van beleid en strategie van Kunstinitiatief VHDG. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met de balans tussen gender, leeftijd, ervaring en culturele achtergrond van de individuele bestuursleden.

 

Algemene kenmerken bestuursleden/bestuur:

 • aantoonbaar bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring; beschikken over relevante netwerken;
 • kennis van de branche en/of haar beleidsomgeving;
 • strategische en ondernemende instelling;
 • betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving, extern gerichte oriëntatie, helicopterview;
 • in het bestuursteam is kennis aanwezig op artistiek-inhoudelijk, financieel, arbeidsrechtelijk, juridisch, communicatie en politiek/bestuurlijk terrein;
 • het bestuur is divers naar herkomst van soort instelling, sekse, leeftijd en achtergrond;
 • b.t. de werkwijze van het bestuur: actief volgen van trends in de samenleving, collegiaal bestuur, omarmt de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur.

 

Specifiek met betrekking tot de penningmeester:

Naast de genoemde algemene kenmerken voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • komt bij voorkeur van buiten de cultuursector (een zogenaamd ‘buitenlid’);
 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profitorganisaties;
 • heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie die over een professionele administrateur beschikt;
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
 • onderhoudt contacten met de directeur over de financiële ontwikkelingen en voorstellen aan het bestuur m.b.t. het te voeren financiële beleid;
 • is betrokken bij het overleg met de administrateur en externe accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de verantwoording bij de jaarrekening;
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de algemene ledenvergadering (2 x per jaar).

 

Meer informatie over Kunstinitiatief VHDG kunt u vinden op www.vhdg.nl. Over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Roel Sluiter (voorzitter bestuur, sluiterroel@gmail.com of 0653368832) of Agnes Winter (directeur VHDG, agnes@voorheendegemeente.nl of 0622875313).