Kunstinitiatief Voorheen de Gemeente (VHDG) in Leeuwarden zoekt een Artistiek Leider m/v/x

0,5 fte / 20 uur per week, met ingang van juni 2022
Sluitingsdatum: 07-02-2022

Kunstinitiatief VHDG
Kunstinitiatief Voorheen de Gemeente (VHDG) is al 20 jaar hét platform voor hedendaagse beeldende kunst in Leeuwarden, Fryslân. Als eigenzinnige productie-, presentatie- en ontmoetingsplek bieden we jonge en mid-career kunstenaars de kans om te experimenteren en nieuw werk te maken. Ook halen we spraakmakende beeldende kunst naar Fryslân. We laten publiek voor wie dat niet vanzelfsprekend is kennismaken met nieuwe hedendaagse kunst.

In de Haniahof, gelegen in hartje Leeuwarden, zijn ons kantoor, onze artist-in-residence en de expositieruimte H47 gevestigd. Maar VHDG was jarenlang een kunstinitiatief zonder vaste locatie. Dit nomadische karakter zit nog steeds in ons DNA. Daarom presenteren we hedendaagse kunst van hoge kwaliteit ook op bijzondere plekken: in een winkelcentrum of op een rotonde, bovenop een rondrijdende SRV-wagen, op festival Welcome to the Village en bij internationale partners.

Vrijheid en ruimte zijn voor ons leidend; vrijheid om jezelf te zijn, om grenzen op te zoeken, ruimte om te bevragen, om zonder prestatiedruk te ontdekken en te experimenteren, om het onmogelijke mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat beeldende kunst juist in deze tijd een belangrijke rol moet spelen. Want die vrijheid en ruimte zijn geen vanzelfsprekendheden. 

Bij VHDG is kunst aanleiding tot gesprek, biedt nieuwe perspectieven en stimuleert ‘zachte’ waarden als zoals nieuwsgierigheid, verwondering, empathie en gelijkwaardigheid. We willen een warme en verwelkomende plek zijn voor iedereen.

De komende jaren bieden we podium aan beeldend kunstenaars die hun persoonlijke verhaal verbinden aan de grote maatschappelijke vragen van vandaag. We nodigen hen uit om zich te verhouden tot onze lokale context. Daarnaast richten we ons ook op talentontwikkeling van kunstenaars en cultuurprofessionals in Friesland.

VHDG bestaat uit een kernteam van 8 part-time freelance professionals, 20 vrijwilligers die opereren onder de titel Club VHDG en een betrokken bestuur. We zijn aangesloten bij platform Noordenaars en worden in 2022 o.a. gesteund door het Mondriaan Fonds, de Provincie Fryslân, LF2028, Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Leeuwarden. Lees meer op www.vhdg.nl

Bevlogen artistiek leider gezocht
We zijn ambitieus en aan het groeien. We zoeken een nieuwe artistiek leider die zich in wil zetten om hedendaagse kunst in Friesland nóg beter zichtbaar te maken en de verbindende, sociale rol van ons kunstinitiatief te versterken. Je hebt een originele visie, bewaakt de uitgezette koers en de artistieke kwaliteit en zet VHDG ook nationaal op de kaart.

Taken
– De visie, missie en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het programma van VHDG bewaken.
– Coördineren en voortgang bewaken van alle projecten, inclusief tentoonstellingen, de artist-in-residence, projecten in de publieke ruimte en op externe locaties, edities van HEDEN en langdurige (internationale) samenwerkingsprojecten.
– Ontwikkelen van nieuwe programma’s, in samenspraak met het kernteam en Club VHDG.
– Begeleiding van artistieke processen van kunstenaars. 
– Aanspreekpunt voor het kernteam, projectteams, Club VHDG en bestuur (in samenwerking met de zakelijk leider).
– Begeleiding team VHDG: voortgangsgesprekken voeren, bewaken taakverdeling, werkdruk en samenstelling van het team, zorg dragen voor het toepassen van de codes (Fair Practice, Inclusie en Diversiteit, Governance)
– Teksten schrijven voor projectvoorstellen, projectevaluaties en jaarverslagen 
– Teksten schrijven voor fondsenwerving (in samenwerking met de fondsenwerver)
– Beheren projectbegrotingen
– Externe contacten onderhouden, VHDG vertegenwoordigen en profileren, netwerk uitbreiden (in samenwerking met de zakelijk leider).
– Vertegenwoordiging van de culturele sector en lobby op lokaal, regionaal en nationaal niveau.


Dit zoeken we:
– Je hebt kennis van hedendaagse beeldende kunst, je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en hebt een scherp oog voor artistieke kwaliteit.
– Je weet jouw eigenwijze visie te vertalen naar een samenhangend, toegankelijk publieksprogramma, dat je in samenspraak met Club VHDG vormgeeft. Je hebt originele ideeën om nieuwe publieksgroepen te bereiken en te betrekken.
– Je hebt ervaring met projectmanagement en leiding geven.
– Je bent een echte samenwerker en verbinder: je schept de voorwaarden voor kunstenaars, het team en de vrijwilligers om hun talenten te ontwikkelen.
– Je bent stressbestendig. Je kunt meerdere projecten en artistieke processen tegelijk begeleiden en je hebt zowel een helicopterview als oog voor detail.
– Je draagt de waarden van VHDG actief uit: je bent warm en verwelkomend, je wilt mensen samenbrengen en een open dialoog faciliteren.
– Je communiceert helder en overtuigend en weet mensen zowel in- als extern te verbinden met onze visie en missie.
– Je hebt een relevant netwerk op nationaal niveau. Bekend zijn met de kunstsector in Friesland is een pré.
– Je hebt binding met Friesland en/of het noorden van Nederland en kunt minstens 1 dag per week op kantoor in Leeuwarden aanwezig zijn.

We bieden jou:
– De ruimte om jouw eigenzinnige artistieke visie te vertalen naar een programma met unieke projecten en (internationale) samenwerkingen.
– De kans om je idealisme in de praktijk te brengen en aan de slag te gaan met thema’s zoals inclusiviteit, publieksparticipatie, kunst in de publieke ruimte en samenwerking met lokale partners en gemeenschappen.
– Een dynamische, professionele en kleinschalige organisatie vol gedreven mensen met een can-do mentaliteit. 
– Een jaarcontract als ZZP’er voor 20 uur per week, uurtarief conform het loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst.
– De mogelijkheid om je te onderscheiden en mee te groeien met de artistieke en zakelijke ambities van VHDG.

Interesse?
We ontvangen je motivatiebrief (max 1 A4) en CV graag voor 06-02-2022, per e-mail gericht aan het bestuur via vacatures@voorheendegemeente.nl.

Word je enthousiast van deze functieomschrijving, maar voldoe je niet aan alle eisen? Aarzel niet om te solliciteren en ons te overtuigen van jouw geschiktheid voor deze functie!

De sollicitatiegesprekken worden gevoerd van 15 t/m 17-02-2022.

Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Roel Sluiter (voorzitter bestuur, sluiterroel@gmail.com of 0653368832) of Sanne Morssink (directeur VHDG a.i., sanne@voorheendegemeente.nl of 0612289302).