Reisperiode

30 augustus t/m 27 september 2014

Tentoonstelling

27 september t/m 11 oktober 2014
Blokhuispoort, Leeuwarden

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag 12 – 17 uur
Toegang gratis

Een rijdende residency

In een tot mobiel atelier omgebouwde SRV-wagen vertrekt videokunstenaar Teun Vonk op 30 augustus uit Leeuwarden, om vier weken lang met zijn nieuwe onderkomen een voor hem vrijwel onbekende provincie te verkennen. Vonk slaapt, werkt en leeft in de wagen. Hij mag zelf bepalen door welke plekken hij zich wil laten inspireren, als hij het maar doet: de mensen en situaties die hij tegenkomt moeten de leidraad zijn voor zijn werk. Het nieuwe videowerk komt op deze manier voort uit de lokale omgeving en wordt samen met de bewoners gerealiseerd.

De SRV-wagen brengt Vonk letterlijk in het midden van de gemeenschap. Omdat de wagen door een snelheidsbegrenzing van 25 km/u de grotere wegen moet mijden zal de kunstenaar zich langzaam moeten bewegen in het landelijke gebied, op de landweggetjes en B-wegen van Fryslân. Onderweg verblijft hij in dorpsgemeenschappen, op boerenerven en bij verenigingen. Met de SRV-wagen verbindt de kunstenaar, als tijdelijke buurtbewoner, mensen en plekken.

Na vier weken wordt de SRV-wagen weer onthaald in Leeuwarden. Daar wordt het nieuwe werk, na een feestelijke opening, gepresenteerd in een afsluitende solotentoonstelling in voormalig gevangenis de Blokhuispoort te Leeuwarden. 

Teun Vonk

Videokunstenaar Teun Vonk (Uden, 1986) is de ‘SRV-man’ van dienst. Vonk maakt in zijn werk de groepsdynamiek die normaal onzichtbaar is, zichtbaar. Hij zet bijvoorbeeld groepen boksers, kantoormedewerkers en orkesten voor de camera en laat in ogenschijnlijk droogkomische korte films zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. Hij ontleedt groepen door juist individuen te laten schitteren, laat ze op nieuwe manieren samenwerken of laat ons op een andere manier kijken naar ‘de som der delen’ en hoe die tot stand komt.

In zijn werk onderzoekt hij dus groepsgedrag, gemeenschapsvorming en individualiteit. En deze keer doet hij dat in wisselende settings verpreid door Friesland, waarbij de lokale bewoners een actieve rol spelen. Hij grijpt de werkperiode aan om een aantal ideeën en experimenten uit te voeren, die geïnspireerd zijn op de beleving van de omgeving. Dit combineert hij met persoonlijke thema’s als samenkomst, massa, samenwerking en hiërarchie. 

Vonk studeerde in 2012 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na zijn afstuderen maakte hij al snel furore. Inmiddels is zijn werk te zien geweest in o.a. Onomatopee, Galerie Bart en op Art Rotterdam, als onderdeel van de talentententoonstelling van het Mondriaan Fonds. Daarnaast was hij genomineerd voor de TENT Academy Award en de Sybren Hellinga Kunstprijs.

Klap tekst uit

Klap tekst uit

Klap tekst uit