Reisperiode

30 augustus t/m 27 september 2014

Tentoonstelling

27 september t/m 11 oktober 2014
Blokhuispoort, Leeuwarden

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag 12 – 17 uur
Toegang gratis

Een rijdende residency

In een tot mobiel atelier omgebouwde SRV-wagen vertrekt videokunstenaar Teun Vonk op 30 augustus uit Leeuwarden, om vier weken lang met zijn nieuwe onderkomen een voor hem vrijwel onbekende provincie te verkennen. Vonk slaapt, werkt en leeft in de wagen. Hij mag zelf bepalen door welke plekken hij zich wil laten inspireren, als hij het maar doet: de mensen en situaties die hij tegenkomt moeten de leidraad zijn voor zijn werk. Het nieuwe videowerk komt op deze manier voort uit de lokale omgeving en wordt samen met de bewoners gerealiseerd.

De SRV-wagen brengt Vonk letterlijk in het midden van de gemeenschap. Omdat de wagen door een snelheidsbegrenzing van 25 km/u de grotere wegen moet mijden zal de kunstenaar zich langzaam moeten bewegen in het landelijke gebied, op de landweggetjes en B-wegen van Fryslân. Onderweg verblijft hij in dorpsgemeenschappen, op boerenerven en bij verenigingen. Met de SRV-wagen verbindt de kunstenaar, als tijdelijke buurtbewoner, mensen en plekken.

Na vier weken wordt de SRV-wagen weer onthaald in Leeuwarden. Daar wordt het nieuwe werk, na een feestelijke opening, gepresenteerd in een afsluitende solotentoonstelling in voormalig gevangenis de Blokhuispoort te Leeuwarden. 

Teun Vonk

Videokunstenaar Teun Vonk (Uden, 1986) is de ‘SRV-man’ van dienst. Vonk maakt in zijn werk de groepsdynamiek die normaal onzichtbaar is, zichtbaar. Hij zet bijvoorbeeld groepen boksers, kantoormedewerkers en orkesten voor de camera en laat in ogenschijnlijk droogkomische korte films zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. Hij ontleedt groepen door juist individuen te laten schitteren, laat ze op nieuwe manieren samenwerken of laat ons op een andere manier kijken naar ‘de som der delen’ en hoe die tot stand komt.

In zijn werk onderzoekt hij dus groepsgedrag, gemeenschapsvorming en individualiteit. En deze keer doet hij dat in wisselende settings verpreid door Friesland, waarbij de lokale bewoners een actieve rol spelen. Hij grijpt de werkperiode aan om een aantal ideeën en experimenten uit te voeren, die geïnspireerd zijn op de beleving van de omgeving. Dit combineert hij met persoonlijke thema’s als samenkomst, massa, samenwerking en hiërarchie. 

Vonk studeerde in 2012 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na zijn afstuderen maakte hij al snel furore. Inmiddels is zijn werk te zien geweest in o.a. Onomatopee, Galerie Bart en op Art Rotterdam, als onderdeel van de talentententoonstelling van het Mondriaan Fonds. Daarnaast was hij genomineerd voor de TENT Academy Award en de Sybren Hellinga Kunstprijs.

Klap tekst uit
 
Het is zover: Teun Vonk is bijna weer terug van zijn reis. Op de GPS-kaart is te zien dat hij zich de laatste dagen vooral in Burgum en omstreken bevond en straks kun je zien waarom dat is. Op zaterdag 27 september openen we de tentoonstelling waarin we je de resultaten van de reisperiode presenteren. Daarnaast zijn er eerder gemaakte video’s te zien. Let wel op: de tentoonstelling duurt maar twee weken (tot 11 oktober) en is te bezo

Klap tekst uit
 

31.08.2014

Sinds vandaag is videokunstenaar Teun Vonk op pad met zijn nieuwe residency. Tot 27 september trekt hij door Friesland in een door VHDG tot reizend atelier omgebouwde SRV-wagen. Zijn nieuwe onderkomen is begrensd tot 25 km/u, dus zal hij zich over kleine weggetjes moeten verplaatsen. Verder is hij vrij te gaan waar hij wil, mits hij binnen de provinciegrenzen blijft. De bewegingen van Teun zijn de komende maand live te volgen op de GPS-kaart.

Vonk is de eerste kunstenaar die op pad gaat met VHDG/SRV. Hij slaapt, eet en werkt de hele maand in de wagen. Op de plekken die hij aandoet duikt hij als tijdelijke buurtbewoner het lokale leven in. De bloeiende verenigingen en de mensen die hij ontmoet leiden tot korte, luchtige videoprojecten die hij in samenwerking met de bewoners ontplooit. 

Klap tekst uit
 

De SRV-wagen is van oudsher een bekende verschijning in kleine dorpskernen en buitenwijken. Maar waar er in de jaren 70 nog vierduizend van rondreden, zijn er nu in Nederland nog maar enkele honderden actief. In september komt er echter weer eentje bij, in de vorm van een rijdende ‘residency’. Dan nodigt VHDG Teun Vonk uit om een maand in en met de SRV-wagen te komen werken. De kunstenaar is vrij te gaan waar hij wil: de enige grenzen zijn de grenzen van Friesland. Na een maand worden de resultaten gepresenteerd in de Blokhuispoort, het culturele hart van Friesland en het thuis van VHDG.

VHDG trekt er graag op uit. Bij tentoonstellingen als Social Sound (2012) en Lexicon/Leksikon (2013-2014) wendde VHDG zich tot alternatieve locaties in de binnenstad. Voorheen concentreerden onze projecten zich op Leeuwarden, zij het wel op het openbare, sociale domein. Nu wil VHDG de kunst de ‘periferie’ zelf laten opzoeken. Met deze tijdelijke werkplek beweegt het project zich door de hele provincie en wordt het publiek op een ongedwongen manier bij prikkelende kunst betrokken. Bovendien beschikt verreweg het grootste deel van de Nederlandse presentatie-instellingen over een ruimte die gebruikt kan worden als werkplek (‘residency’) voor een kunstenaar (‘artist in residence’), waarna de ruimte tevens dient als presentatieplek. Met een verhuizing in 2009 verloor VHDG deze mogelijkheid. Met VHDG/SRV kan VHDG deze leemte na vijf jaar alsnog opvullen.

Met dit project wil VHDG het een goede, aanstormend kunstenaar mogelijk maken zich verder te ontwikkelen en een project realiseren dat geworteld is in het landschap en in samenwerking met Leeuwarders en Friezen tot stand komt. Het brengt de kunstenaar bovendien in een omgeving vol interessante ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken: hoe gaan we bijvoorbeeld om met de veranderende verhouding tussen stad en platteland en een veranderende cohesie in de samenleving?