Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) staat voor vernieuwende vormen van hedendaagse beeldende kunst en lage drempels.

Met een artist-in-residency, tentoonstellingsruimte en projecten in stad en provincie zijn wij hèt platform voor actuele kunst in Leeuwarden. De ene keer in de vorm van een tot mobiel atelier omgebouwde SRV-wagen, het andere moment met HEDEN, een thematische expositie voor één avond, waarbij je met de makers zelf in gesprek gaat.

Het programma van VHDG is spannend en divers – wij tonen kunst die de verbinding zoekt met het publiek. Vanuit een persoonlijke en professionele betrokkenheid bieden wij een podium aan kunstenaars uit binnen- en buitenland. Vrijheid, ruimte voor experiment en verdieping: bij VHDG staat de artistieke ontwikkeling op de eerste plaats.

Voorheen De Gemeente werd in 1999 opgericht in een voormalig kerkgebouw en was een lange tijd een initiatief zonder eigen pand. Het nomadisch karakter zit, ondanks onze inmiddels vaste plek in hartje Leeuwarden, diep verankerd in de DNA van VHDG. Als eigenzinnig kunstinitiatief duiken we onverwachts op in de stad, regio en het land.

VHDG is aangesloten bij het platform Noordenaars en wordt in 2018 structureel gesteund door het Mondriaan Fonds, LF2018 en de Gemeente Leeuwarden.

Artistiek team
Agnes Winter, Zakelijk directeur
Lieselot Van Damme, Artistiek directeur
Dunja Logozar, Financiën
Bouke Groen, projectcoördinatie
Luisa Redenbacher, PR
Siska Alkema, Educatie

Bestuur
Het bestuur van Stichting VHDG wordt gevormd door
Voorzitter: Toos Arends
Penningmeester: Tamara Bok
Secretaris: Anne Graswinckel
Algemeen Bestuurslid: Marinus Augustijn
Algemeen Bestuurslid: Sito Wijngaarden

Tijdelijke bestuursleden:
Jaap Braaksma
Walter Baas

Speciaal willen wij bedanken:
Annelies van der Goot, David Stroband, Renske Bakker, Kirsten Sterker, Henk Rigter, Nina Knaack, Hester Braaksma, Grytsje Klijnstra, Judith Spijksma, Lennard Dost

Programmeringscommissie
Arda van Tiggelen
Bouke Groen
Lieselot Van Damme
Agnes Winter
Teun Vonk
Youri Appelo