Home » Archieven voor Admin

Auteur: Admin

VHDG Masterclasses

VHDG masterclasses (NL below!)

In the context of Artist in Space, VHDG has developed a series of masterclasses for both, starting and advanced artists and professionals working in the visual arts and cultural sector. 

Through these masterclasses led by experts in each field, we aim to upgrade the knowledge, sharpen existing skills and open up possibilities for each maker and (art) professional partaking in it.

The first half of the program will be hosted online on a weekly basis. By the end of each session, participants will have the possibility to have a one-to-one moment with the guest in order to address individual questions.

Dates and topics will be as follow:

PART 1
 • Thursday 4th of June, 14hs
  How to improve your administration? by Zwaan Ipema (EN)
 • Thursday 11th of June, 14hs
  Hoe schrijf je als beeldend kunstenaar een succesvolle fondsaanvraag? door Luuk Wilmering (NL)
 • Wednesday 17th of June, 14hs
  Hoe kunnen we nieuwe strategieën ontwikkelen voor het runnen en financieren van een culturele instelling? door Dorine Schreurs (NL)
 • Wednesday 24th of June, 14hs
  How to increase your visibility as a cultural maker and position yourself online? by Zoé Déjean (De Wolven) (EN)

=> In order to sign up for any of these master classes, send us a short bio + motivation describing in which way this will contribute to your current practice. On it, include at least 3 specific questions you wish will be addressed during the session and state if you would like to book an individual session at the end. You can do so via email to: masterclass@voorheendegemeente.nl

Deadline for signing up is one week prior to the date of the session.

The program is free of charge and capacity is limited.

 

—————————

 

VHDG masterclasses

In het kader van Artist in Space heeft VHDG een serie masterclasses ontwikkeld voor zowel beginnende als gevorderde kunstenaars en professionals werkzaam in de beeldende kunst en culturele sector.

Door middel van deze masterclasses, onder leiding van experts op verschillende vakgebieden, willen we de ruimte bieden om onze kennis uit te breiden, bestaande vaardigheden aan te scherpen en nieuwe mogelijkheden open te stellen voor ieder die deelneemt.

De eerste helft van het programma wordt wekelijks online gehouden. Aan het einde van elke sessie hebben deelnemers de mogelijkheid om een ​​één-op-één-moment te hebben met de expert van de masterclass voor individuele vragen.

 

De datums en onderwerpen zijn als volgt:

DEEL 1
 • Donderdag 4 juni, 14u
  How to improve your administration?
  door Zwaan Ipema (EN)
 • Donderdag 11 juni, 14u
  Hoe schrijf je als beeldend kunstenaar een succesvolle fondsaanvraag? door Luuk Wilmering (NL)
 • Woensdag 17 juni, 14u
  Hoe kunnen we nieuwe strategieën ontwikkelen voor het runnen en financieren van een culturele instelling? door Dorine Schreurs (NL)
 • Woensdag 24 juni, 14u
  How to increase your visibility as a cultural maker and position yourself online? door Zoé Déjean (De Wolven) (EN)

=> Om je aan te melden voor een van deze masterclasses willen wij je vragen ons een korte biografie met motivatie te sturen waarin je beschrijft op welke manier de masterclass zal bijdragen aan je huidige praktijk. Daarin moet je minstens 3 specifieke vragen opnemen die je tijdens de sessie wilt behandelen. Als je aan het einde van de masterclass een individuele sessie zou willen hebben geef dit dan in dezelfde mail aan. Stuur dit op via de email naar: masterclass@voorheendegemeente.nl

 

Deadline voor de aanmelding van een masterclass is een week voor de datum van de sessie.
Het programma is gratis en de capaciteit is beperkt!

 

—————————

PART 2 (dates and speakers t.b.a.)

 

 • How do you relate and care for your audience? 
 • How to deal with commissions as a visual artist?
 • How to say no and increase your assertiveness?
 • How to improve your production skills? 

Soundandclear.today

“De woorden van iemand, die je niet ziet, sijpelen door de telefoonlijn je oren binnen. Een onzichtbaar, dodelijk wapen reist door de lucht, het beïnvloedt je longen, de economie en de manier waarop wij denken.” 

VHDG presenteert soundandclear.today, een online visueel essay, een performance over de telefoonlijn en oordopjes, die bewerkt zijn tot een kunstwerk. Door een kunstenaar, die nadenkt over het belang van onze interacties en ons (on)kunnen om een boodschap over te brengen. Hoeveel informatie glipt er door de gleuven van onze taal, of wordt opgezogen in de blinde vlekken die wij allemaal bezitten?

Een live audio performance, over de telefoonlijn, beleefd via oordopjes die door de kunstenaar bewerkt zijn tot een kunstwerk op zich. Het publiek; dat kan jij zijn.

Wanneer voelen we ons nog geroepen om de telefoon op te pakken, en wat zeggen we tegen degene die we aan de lijn krijgen?
‘Hallo? Hoe is het? Ben ik te verstaan?’


De kunstenaar experimenteert met nieuwe manieren van presenteren, die geen fysieke nabijheid vereisen. Het vertrouwde medium van een telefoongesprek creëert een intieme en persoonlijke ruimte voor een performance. De anonimiteit van de kunstenaar, die zo gewoon is op het internet, geeft flexibiliteit en vrijheid.

De telefoon-performance, waar jij binnenkort onderdeel van kunt zijn, is geen show om bij achterover te leunen. Terug praten is niet nodig, maar verbeeldingskracht is onmisbaar.

De unieke set oordopjes, die je zult ontvangen, is drager van het stemgeluid. Maar het is ook een presentatieplek, waar een serie objecten is tentoongesteld aan de kabel. Herinnerend aan hoe we vroeger, voordat televisies te plat werden, souvenirs en familiefoto’s bovenop ons tv-toestel zetten. Aan de luisteraar de taak om connecties te leggen tussen het hoorbare kunstwerk, en het tastbare.

Hoe kan een stemgeluid ons aarden in een onmeetbare ruimte? Hoe begrepen of hoe verloren voelen we ons binnen de spannende context van een anoniem telefoontje? Wanneer wordt taal iets dat ongrijpbaar is, iets dat ons verwart en doet uitglijden? 


Hoe mee te doen?

1. Doorloop voor eind mei succesvol de website soundandclear.today
2. Na aanmelding worden 20 deelnemers willekeurig geselecteerd
3. Ontvang jouw set unieke oordopjes
4. Wacht tot je gebeld wordt door de kunstenaar, voor de performance

soundandclear.today

Curator: Nokukhanya Langa

“Someone you don’t see is creeping words into your ears through the wire. An invisible lethal agent is present in the air, and it does something to your lungs, the economy and how we think.”

VHDG presents soundandclear.today, an online visual essay, a performance over the phone line and a set of earbuds that have been crafted into an art work. By an artist, thinking about the significance of our interactions and our (dis)ability to convey a message. How much information escapes from the cracks of our language, or is sucked up into the blind spots we all possess?

A live audio performance, heard through headphones that have been crafted by the artist; an art work in their own right. And the audience could be you. 

When do we still feel the urge to pick up the phone, and what do we say to the person on the other side of the line?
‘Hello? How are you? Can you hear me?’

Through the familiar medium of a phone call, an intimate and personal space will be created for a performance. The artist experiments with new formats that don’t require physical togetherness at the intersection of net art, performance, and language.

The anonymity or lack of visibility of the artist, common to the internet, affords the artist freedom and flexibility.

This phone-call-performance, of which you can soon be part, is not a show to sit back and relax to. Interacting is not necessary, but your imagination is indispensable.

The headphones carry the voice, a flood of words that slip in and out of comprehension and grinds with levels of understanding and abstraction. They also become a space for presentation, with a series of objects exhibited on the cable. Much like we used to put out family photos or souvenirs on top of our tv-sets, before they became too flat. The audience has the task to connect the audible artwork, and that which can be seen. 

How does a stream of voice ground us in an immeasurable space? How understood or lost do we feel within the tensive context of an anonymous phone call? At what point does language become slippery, tricky, hard to grasp?


How to participate?

1. Successfully go through the admission proces on soundandclear.today  before the end of May
2. After admission, 20 participants will be randomly selected
3. Receive your unique set of earphones
4. Wait to be called by the artist, for the performance, in June

soundandclear.today

Curator: Nokukhanya Langa

Nieuwe zakelijke directeur voor kunstinitiatief VHDG

Agnes Winter is de nieuwe zakelijke directeur van Voorheen De Gemeente (VHDG). Samen met artistiek directeur Lieselot van Damme, is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kunstinitiatief in Leeuwarden.

Bij VHDG zal Agnes zich gaan bezighouden met interne zaken, zoals de financiën, subsidieaanvragen en het schrijven van beleidsstukken en projectplannen. Daarnaast onderzoekt ze hoe VHDG zich als organisatie de komende jaren verder kan professionaliseren en hoe het huidige beleid op lange termijn kan worden doorontwikkeld.

Naast zakelijk directeur van VHDG is Agnes ook coördinator van platform Noordenaars. Verder organiseerde ze tentoonstellingen bij o.a. Kunsthuis SYB en CBK Drenthe en schrijft ze over hedendaagse kunst voor tijdschriften als Metropolis M en Tubelight. Zij is opgeleid als kunsthistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont in Groningen.

Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) is hèt platform voor actuele kunst in Leeuwarden met een artist-in-residency, tentoonstellingsruimte en beeldende kunst projecten in stad en provincie. Het programma van Stichting VHDG is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en de Gemeente Leeuwarden.

 

http://www.metropolism.com/nl/news/35492_nieuwe_zakelijke_directeur_voor_kunstinitiatief_vhdg

 

 

Finissage Sil krol fietsexcursie

Finissage
zaterdag 21 april 12.00 uur
Lezing en excursie
Verzamelen bij de H47, neem uw fiets mee!

De excursie duurt ongeveer 1,5 uur.
Aanvang: 12:00 uur.
Introductie en verzamelen:12:00-12.30 uur.
Excursie: 12.30 – 14:00 uur

Voor meer informatie contact@voorheendegemeente.nl

https://www.facebook.com/events/1704129796343425/

Er waren twee groepen,

Groep 1 op vrijdag, met ambtenaren van de afdeling Groen en Cultuur en een delegatie vanuit de NHL Leeuwarden

Groep 2 op zaterdag, open voor publiek.

VHDG/SRV wordt tijdelijke binnenlandatelier Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor 2019 één werkperiode van twee maanden voor een beeldend kunstenaar van 1 september tot en met 31 oktober. De deadline voor het indienen van aanvragen is op 16 juli 2018.

SRV is een residency-project van kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) in Leeuwarden: een SRV-wagen omgebouwd tot reizend atelier trekt zes weken lang door de provincie Fryslân. Onderweg wordt nieuwe kunst gemaakt, samen met – of geïnspireerd door – de lokale bevolking en omgeving. In 2014 vond de eerste editie plaats. Ieder jaar stapt er een nieuwe kunstenaar in en brengt daarmee zijn of haar unieke kleur aan het project. Doel is om een breed publiek warm te maken voor hedendaagse beeldende kunst. Participatie van inwoners van Fryslân in het maakproces is de sleutel.

Lees meer: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/kunstinitiatief-voorheen-gemeente-vhdg-leeuwarden/

———————————

Beeldend kunstenaars en bemiddelaars kunnen vanaf nu weer aanvragen indienen voor een werkperiode in een (tijdelijk) binnenlandatelier van het Mondriaan Fonds. De deadline is 16 juli 2018.

Het Mondriaan Fonds programmeert een vast gastatelier in Nederland: het Pompgemaal Den Helder. In samenwerking met de gemeente Den Helder is in 2008 een karakteristiek vroeg 20e eeuws waterpompgemaal, een provinciaal monument gelegen in een natuurgebied in de duinen, opgeknapt en geschikt gemaakt als werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars en bemiddelaars. Er kan worden aangevraagd voor korte of langere werkperiodes binnen de periode van 1 januari t/m 31 december 2019.

Daarnaast wordt een wisselende selectie van tijdelijke binnenlandateliers aangeboden. Voor een werkperiode in 2019/2020 zijn dat:

 1. Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) in Leeuwarden
  Aangeboden wordt een periode van twee maanden voor kunstenaars
 2. De Geheime Bunker (Studio Omstand) in Arnhem
  Aangeboden wordt een periode van twee maanden voor kunstenaars en bemiddelaars
 3. Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab  in Eindhoven /Den Bosch
  Aangeboden worden twee perioden van vier maanden voor kunstenaars
 4. airWG in Amsterdam
  Aangeboden wordt een werkperiode van zes maanden voor kunstenaars van buiten de regio Amsterdam
 5. W139 in Amsterdam
  Aangeboden wordt een periode van vier maanden voor kunstenaars van buiten de regio Amsterdam
 6. SCHUNCK* in Heerlen
  Aangeboden wordt een periode van zes maanden voor kunstenaars en bemiddelaars

 

 

 

‘Boekverbrandingen: een bloemlezing’ wint GOUD bij de European Design Awards!

‘Boekverbrandingen: een bloemlezing’ wint GOUD bij de European Design Awards!

In 2017 nodigde Stichting VHDG Yuri Veerman uit om een werk te ontwikkelen voor Welcome to The Village in Leeuwarden. Veerman maakte de performance ‘Boekverbrandingen: een bloemlezing’ waarin hij voorlas uit dit boek. Gefeliciteerd Yuri en Thijs Verbeek Grafisch Ontwerp met deze onderscheiding!

 

 

Project Concept:

The project Book Burnings: an Anthology consists of a performance and book with leaflet. The project looks into the idea of a dangerous text, and why various regimes or groups of people find such a text dangerous enough to ban it or burn it. The book holds a collection of fragments from books that have been burnt or banned; the performance consists of reading the fragments around a campfire.

Book Design:
The publication, printed entirely in black and white, consists of 404 pages containing fragments from 20 books that have at one time or another

either been forbidden or burnt somewhere. Books such as: The Anarchist Cookbook, Alice in Wonderland, Mein Kampf, American Psycho, and Harry Potter. The book pages have Japanese folding: each fragment is printed in coded form on the outside of the folded pages. For this purpose I created a typeface, built up out of squares. Starting with a very light grey ‘A’ the letters gradually increase in intensity. Culminating in a black ‘Z’, they form 26 shades of ash grey. After tearing open the Japanese folds a legible version of the text appears.

The premiere of the book performance took place at Welcome to The Village, a festival for music and arts in Leeuwarden, The Netherlands. The audience could request a book, using the leaflet that functioned as a menu, showing the various books as well as the reason for burning or banning the book.

Artikel LC Sil Krol

Bron: http://www.lc.nl/friesland/Wie-ziet-de-rode-kubus-groeien-en-wie-niet-23066033.html

Wie ziet de rode kubus groeien en wie niet?

door: Gitte Brugman

Wie ziet nog werkelijk de kunst in de openbare ruimte? Sil Krol uit Rotterdam testte het op een rotonde in de Julianalaan in Leeuwarden.

Sil Krol is de eerste bewoner van het nieuwe kunstenaarsonderkomen van VHDG in Leeuwarden. Hij trok er in maart op zijn fiets op uit, en leerde de stad goed kennen. ,,Een open stad, dat viel me niet tegen. Ik heb het idee dat mensen wel positief staan tegenover kunst in de openbare ruimte.’’

Kunst op straat

Dat laatste is Krols werkterrein. Hij onderzoekt de verhouding van publiek tot (kunst)objecten op straat, door zelf iets toe te voegen. In Enkhuizen was dat bijvoorbeeld een soort gestapelde elektriciteitskast, in Leeuwarden een rode kubus. Die kubus was eerst zo groot als een dobbelsteen, maar groeide in de loop van de maand tot een stevig blok van bijna 2 meter breed. ,,Je ziet meteen dat je hier niet rechtdoor moet rijden’’, was de reactie van de een. ,,Dit zal wel voor Culturele Hoofdstad zijn’’, concludeerde een ander.

De opmerkingen zijn te horen in Kunstruimte H47 in de Haniasteeg. Marin Leus interviewde voorbijgangers de afgelopen week, toen de kubus in de achtste fase zat.

Verschillend

Bij het plaatsen van de huidige variant passeerden een moeder en zoontje op weg naar de lagere school verderop. ,,Ik zei toch dat-ie groeide’’, merkte het jochie op. Krol: ,,Maar de moeder ontkende, die zei dat het kunstwerk er al heel lang stond. Ik kon er wel om gniffelen. Zij had het ding als vaststaand feit geaccepteerd, maar dat jongetje bekeek zijn omgeving veel aandachtiger.’’

Krol wil mensen activeren naar kunst te kijken. ,,Ik denk dat het goed is om je te verdiepen in de beweegredenen van overheden, architecten en kunstenaars om ergens iets te plaatsen, want alles wat we in de stad zien, is bewust ontworpen met een specifiek doel.’’

Expositie

Op de expositie Attention – How we see public space in H47 hangen foto’s van de verschillende groeistadia van de kubus. Hier heeft Krol ook met de ruimte gespeeld. Aan de ramen hangen grote kartonnen kijkers, die een blik werpen op de wereld buiten de expositiezaal. Door de blik van de bezoekers te sturen, geeft hij hen iets om over na te denken. ,,Ik hoop eigenlijk dat iemand nog iets gaat doen binnen dat kader…’’

Leeuwarden – Kunstruimte H47: Haniasteeg 47, wo t/m zo 12-17 u, t/m 21 april. Krol verzorgt op zaterdag 21 april een fietsexcursie langs de kubus en andere plekken met kunst.

Bron: http://www.lc.nl/friesland/Wie-ziet-de-rode-kubus-groeien-en-wie-niet-23066033.html

Reactie stichting VHDG op stuk in NRC

Na het lezen van het stuk in het NRC willen we graag even wat rechtzetten. Stichting VHDG wil zich op geen enkele manier afzetten tegen commercie in de kunst of Art Rotterdam. Wij geloven in een divers kunstklimaat, waarin commerciële en non-profit organisaties naast elkaar bestaan.
VHDG doet dit jaar niet mee aan Art Rotterdam/ Intersections omdat dit simpelweg niet paste in ons programma, zowel inhoudelijk als financieel. Dit jaar zijn we uitgenodigd voor de Not For Profit Art Party bij Roodkapje Rotterdam. Wij zien hierin een mooi platform om kunstenaar Mylan Hoezen te presenteren en de kunst te vieren met collega instellingen, kunstenaars en bezoekers. Morgen gaan we zelf de beurs bekijken. We laten ons zoals ieder jaar graag verrassen en inspireren. En wie weet staan wij volgend jaar weer in de Van Nellefabriek.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/08/non-profit-galeries-mijden-art-rdam-a1591500

vandaag staat er een reactie in de Metropolis M gegeven door Gerben Willers van Worm waar wij ons in kunnen vinden.

http://www.metropolism.com/nl/features/34301_not_for_profit_art_party